mahogany, teksty z sierpnia 2010 roku

3 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest ma­hoga­ny.

Na­wet obojętność może być odeb­ra­na ja­ko for­ma ataku. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 sierpnia 2010, 23:53

Szczęśli­wy głupio wygląda w per­spek­ty­wie oso­by trzeciej. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 19 sierpnia 2010, 22:51

Uni­kasz włas­ne­go od­bi­cia w lus­trze, puszczasz głośną mu­zykę i bez przer­wy coś ro­bisz, by­le tyl­ko nie zos­tać ze sobą sam na sam. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 10 sierpnia 2010, 23:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność